איך הדבורים מייצרות דבש

ביום אחד יכול דבורה עובדת לערוך 12 סיורים או יותר ברחבי הכוורת ולבקר בכמה אלפי פרחים. במהלך כל אחד מהנסיעות הללו, הדבורה העובדת ממוקמת במרחק של שניים וחמישה קילומטרים מהכוורת. דבורי דבש אוספות אבקה ממגוון פרחים, אך הדבורים מוגבלות למין צמחים בכל נסיעה ואוספות רק סוג אחד של אבקה. גודלה של מושבת דבורי דבש יכולה […]